Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”


ЕТ Солимо - Адриана Петрова получи одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” цели преодоляване на недостига на средства за оборотен капитал за предприятието, което е засегнато от временните противоепидемични мерки.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” е на стойност 21144,68 лв. и се финансира от национален бюджет и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg. Повече за подкрепата може да научите на nra.bg.
ЕТ Солимо - Адриана Петроваполучи одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” цели преодоляване на недостига на средства за оборотен капитал за предприятието, което е засегнато от временните противоепидемични мерки.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” е на стойност 7786,90лв. и се финансира от национален бюджет и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg. Повече за подкрепата може да научите на nra.bg.