ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност
Туристическа фирма ЕТ ,,СОЛИМО” – Адриана Петрова

Информация за нас
Туристическа фирма ЕТ,,Солимо” – Адриана Петрова е лицензиран туроператор в България. Фирмата е създадена през 2005г. Като основната ни идея е била да се докажем и утвърдим, като една от водещите фирми в бранша, със своята лоялност, коректност и уважение, както към партньорите си така и към нашите клиенти.
Следвайки основните си цели, благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на екипа работещ във фирмата. ТА,,СОЛИМО,, се наложи и утвърди, като водеща фирма предлагаща- сигурност, качество и комфорт на своите туристи. Нашата цел е със всяка изминала година нашите възможности да надминават Вашите мечти!

Нашето отношение към Вашите лични данни
ЕТ,,Солимо,,-Адриана Петрова отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?
Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите продукти или услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработване данни въз основа на Ваше съгласие.
В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:
• Трите имена, единен граждански номер (за целите на издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и пол.
• Данни по лична карта/паспорт (единствено при чартърни полети за спазване на определени нормативни задължения към ДАНС)
• Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
• Данни от направен регистрации в нашия уеб сайт
• Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни
• Записи от видео камери с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност

Целта при обработването на Вашите данни.
Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:
При сключването и изпълнението на договор - изготвяне на договори и други административни или счетоводни документи като сметка или фактура за закупените услуги; осигуряване на комплексно обслужване и администриране на договора, вкл. по електронен път; за целта на уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд;при изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
При съгласие от Ваша страна - за директен маркетинг за наши продукти и услуги.
Въз основа на наш законен интерес - извършване на видеонаблюдение в нашите търговски обекти;
Как бихме могли да съберем информация за Вас?
Можем да съберем данни за Вас в следните случаи:
• Когато използвате нашия уеб сайт, вкл. когато правите онлайн резервация;
• когато правите запитване по мейл или друг начин за комуникация;
• когато избирате нашите продукти и услуги директно в нашите офиси;
• когато се съгласите, за да получавате нашите актуални предложения и промоции;
• когато попълвате нашите анкетни карти
• при резервация чрез наши партньори, вкл. туристически агенти.

С кого споделяме информацията Ви:
ЕТ,,Солимо,, - Адриана Петрова използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.
Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и др.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

-Употреба на бисквитки на Сайта
Бихме могли да използваме бисквитки при посещението Ви в нашите уеб сайт.
Какво представляват Бисквитките? - Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запише на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
Бисквитките могат да се деактивират чрез:
Специални инструменти за отказ:
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Както и чрез опциите на браузърите (PC компютър и Mac компютър, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Мобилни устройства, Safari iOS, Android и др.)
В случай че имате въпроси относно използването на Бисквитки, можете да ги отправите на следния имейл адрес: ta_solimo@abv.bg.
Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?
Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.
Сигурност
ЕТ,,Солимо,, - Адриана Петрова , взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
Кога изтриваме Вашите лични данни?
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас (30 дни при видеонаблюдение) и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства.
В случай, че закупите от нас туристически пакет за екскурзия в държава, която не е членка на ЕС, то данните Ви могат да бъдат трансферирани извън рамките на ЕС за целите на изпълнение на сключения между нас договор, съгласно чл. 49, т. 1, буква „б“ от Регламент 2016/679 – GDPR. Без извършването на предаване на данните е невъзможно предоставяне на туристическия пакет и респ. услугата ни.
ЕТ,,Солимо,, - Адриана Петрова ,няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕС без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.
Достъп, корекции и оттегляне
По всяко време можете да поискате от ЕТ,,Солимо,, да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате : да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. ЕТ,,Солимо,, осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ЕТ,,Солимо,, Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ЕТ,,Солимо,,-Адриана Петрова я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към ЕТ,,Солимо,, - Адриана Петрова и нашето Длъжностно лице по защита на данните:
Тел: 02/988 24 64
Email: ta_solimo@abv.bg